Szczęśliwy numerek

01-12-2017

37

   W puli: 

 1, 3, 5, 6,

10, 12, 13, 17

18, 19, 20, 21, 22,

26, 28, 29, 30, 32,

34, 35, 36, 38, 40

  

My na YT

 

 

Zapraszamy do wsparcia Programu Stypendialnego!

 

Osiągnięcia

 

 

 

 


 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

Na stronie

Odwiedza nas 11 gości oraz 0 użytkowników.

"Chcemy Polski Niepodległej, abyśmy tam mogli urządzić życie lepsze i sprawiedliwe dla wszystkich” – te słowa Marszałka Józefa Piłsudskiego wyraźnie wskazują na pragnienia i dążenia wolnościowe narodu polskiego. Dzięki takim aspiracjom, marzeniom oraz poświęceniu, po 123 latach niewoli Polacy mogli  świętować  Odzyskanie  Niepodległości, cieszyć się wolnością i mądrze z niej korzystać. 
   W duchu patriotycznym utrzymana została uroczysta akademia w Naszej Szkole, upamiętniająca drogi wiodące Polaków do wolności.

    W części oficjalnej wprowadzony został Sztandar Szkoły i wszyscy odśpiewali ,,Mazurka Dąbrowskiego”. Następnie głos zabrała Wicedyrektor Szkoły p. mgr Joanna Połdiak, która w swoim przemówieniu zwróciła uwagę na potrzebę manifestowania swojego patriotyzmu i pielęgnowania dumy 
z przynależności narodowej.  Ogłoszone zostały również wyniki Szkolnego Konkursu Historycznego ,,Jak Polacy wybili się na niepodległość”,
w którym udział brali przedstawiciele klas pierwszych. Wręczono również dyplomy dla stypendystów Fundacji św. Mikołaja. 
    Program artystyczny, który zaprezentowany został przez uczniów klasy 1b pod czujnym okiem wychowawczyni p.  mgr Iwony Gibały-Błażewicz, uświadomił zebranym jak wiele ofiar i poświęcenia pokoleń Polaków kosztowała nas walka o wolność. ,,Rota”  M. Konopnickiej, która rozpoczęła część artystyczną stanowiła mocny akcent montażu słowno-muzycznego. Profesjonalne wykonanie tej pieśni wywołało ogromne wrażenie na słuchaczach. ,,Rota” przez wieki kształtowała tożsamość narodową Polaków, krzepiła serca i zagrzewała do walki. A w naszej historii było wiele momentów, gdy odwoływaliśmy się do słów Marii Konopnickiej. Uczniowie przedstawili w bardzo poruszający sposób moment wymazania Polski z mapy Europy. Zaborcy ,,rozerwali” ziemie polskie pomiędzy siebie a nasza Ojczyzna stała się ich niewolnicą. 
Po wielu próbach i wystąpieniach takich jak np. powstanie listopadowe czy styczniowe, w 1918r., wykorzystując konflikt zaborców, Polacy odzyskali suwerenność i niepodległość. Nasi przodkowie poświęcali życie, abyśmy teraz mogli cieszyć się wolnością, dlatego dumnie wybrzmiewały pieśni: ,,Legiony”, ,,Szara Piechota” czy ,,Ułani, ułani”. Dzięki wspaniałemu wykonaniu i interpretacji pieśni, my młodzi poczuliśmy się jedną wielką wspólnotą, dla której Biało-Czerwona to szczególne miejsce na ziemi.
   Żyjąc w XXIw.  zawsze powinniśmy pamiętać o naszej przeszłości i wiedzieć, że ktoś oddał życie, abyśmy mogli żyć w wolnym kraju. 
Cześć i chwała bohaterom!

 Martyna Zagórska,  Paulina Zagórska, 2a

Zdjęcia: Jakub Wojtowicz

Wideorelacja wkrótce.