Szczęśliwy numerek

01-12-2017

37

   W puli: 

 1, 3, 5, 6,

10, 12, 13, 17

18, 19, 20, 21, 22,

26, 28, 29, 30, 32,

34, 35, 36, 38, 40

  

My na YT

 

 

Zapraszamy do wsparcia Programu Stypendialnego!

 

Osiągnięcia

 

 

 

 


 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

Na stronie

Odwiedza nas 19 gości oraz 0 użytkowników.

 

2017/2018

NABÓR  ELEKTRONICZNY : 

https://nabor.pcss.pl/sanok/szkolaponadgimnazjalna/nabor/?service=external/eduHighInfo:SchoolDetails&sp=85371

 


„To, co najlepsze, masz w zasięgu ręki”


Komu polecamy naszą szkołę,
II Liceum Ogólnokształcące w Sanoku?

             Wszystkim gimnazjalistom, którzy:

- planują dalsze kształcenie na studiach wyższych w kraju i za granicą lub w szkołach pomaturalnych

- oczekują, że to szkoła przygotuje ich do matury i do podjęcia dalszego kształcenia

- w szkole chcą odnaleźć impuls i podstawy do wszechstronnego rozwoju

- chcą czuć się bezpiecznie w przyjaznej atmosferze

- dbają o rozwijanie swoich pasji i zainteresowań

- mają masę pomysłów lub nie mają jeszcze pomysłu „na siebie”

- chcą „działać” dla siebie i innych


     Oferujemy:

- wysoki poziom nauczania i zdawalność matur

- bogaty wybór fakultetów i języków obcych

- możliwość sprawdzenia się w olimpiadach i konkursach przedmiotowych

- koła zainteresowań: przedmiotowe, teatralne, artystyczne, wokalno – instrumentalne i sportowe

- w ramach lekcji wychowania fizycznego także: zajęcia turystyczne, żeglarstwo, wyjazdy na narty, basen, siłownię i łyżwy

- wycieczki przedmiotowe

- lekcje z wykorzystaniem nowoczesnych technologii

- wyjazdy integracyjne

- pracę na rzecz innych w ramach szkolnego wolontariatu

- program stypendialny Fundacji Świętego Mikołaja

 

Zajęcia z przedmiotami rozszerzonymi ( fakultety)

- Historia – j. polski + język obcy (j. ang. lub j. niem.)

- Historia – j. polski + wiedza o społeczeństwie

- Biologia – j. polski + język obcy (j. ang. lub j. niem.)

- Biologia – j. polski + wiedza o społeczeństwie

- Matematyka – geografia + język obcy (j. ang. lub j. niem.)

- Biologia – geografia + wiedza o społeczeństwie

- Biologia – geografia + język obcy (j. ang. lub j. niem.)

- Matematyka – fizyka – bez trzeciego przedmiotu

- Matematyka – fizyka + język obcy lub wiedza o społeczeństwie lub informatyka

- Biologia – chemia + język obcy (j. ang. lub j. niem.) lub wiedza o społeczeństwie

- Biologia – chemia – bez trzeciego przedmiotu

 

Języki obce w klasach

 l  W każdej z klas uczniowie mają dwa języki obce, w tym język angielski. Drugim językiem jest język niemiecki, język francuski lub język rosyjski.

 l  Przez dwa lata uczniowie uczą się dwóch języków w równej liczbie godzin tygodniowo (po 3), pod koniec klasy drugiej decydują, który język chcą kontynuować w klasie trzeciej.

l  Nauka języka drugiego kończy się w klasie drugiej, ale może być realizowana w klasie trzeciej z puli godzin przeznaczonych na przedmioty rozszerzone (jeśli powstanie odpowiednia grupa fakultetu)

 

Dalsze informacje na stronie: 2losanok.interq.pl w zakładce: Na skróty - „Informacje dla gimnazjalisty”