Szczęśliwy numerek

01-12-2017

37

   W puli: 

 1, 3, 5, 6,

10, 12, 13, 17

18, 19, 20, 21, 22,

26, 28, 29, 30, 32,

34, 35, 36, 38, 40

  

My na YT

 

 

Zapraszamy do wsparcia Programu Stypendialnego!

 

Osiągnięcia

 

 

 

 


 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

Na stronie

Odwiedza nas 29 gości oraz 0 użytkowników.

 

Uczeń II Liceum Ogólnokształcącego Konrad Majko pod opieką nauczyciela geografii Iwony Mermer wziął udział w  XIV edycji polsko – litewskiego Konkursu Geologiczno – Środowiskowego „Nasza Ziemi – środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro” odbywającego się w tym roku pod hasłem: Drapieżne oblicza Ziemi. Konkurs organizowany jest przez Państwowy Instytut Geologiczny i Państwowy Instytut Badawczy.

Od kilku lat konkurs jest obejmowany patronatem przez Głównego Geologa Kraju, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska, Zarząd Główny ZPAP i Zarząd Główny PTG. Patronat nad konkursem obejmują też między innymi liczne kuratoria oświaty. Eliminacje konkursowe odbywają się w całej Polsce podzielonej na siedem regionów, w których przeprowadzane są półfinały.

W roku 2013 w konkursie wzięło udział 4721 uczniów z różnych szkół z całej Polski. W maju 2013 r. praca o Fororaku  (wymarły nielotny ptak z rodziny Phorusrhacidae), której autorem był Konrad Majko zyskała uznanie w oczach oceniających i uzyskał on tytuł laureata tego konkursu „Drapieżne oblicza Ziemi”.  Wraz ze swoim nauczycielem geografii p. Iwoną zostali zaproszeni do Krakowa aby wziąć udział w uroczystościach wręczenia nagród laureatom. Gala odbyła się w Zabytkowej Starej Zajezdni by De Silva w sercu krakowskiego Kazimierza. Warto wspomnieć, iż obiekt ten został wpisany na  Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO. W półfinałach w Krakowie Konrad zajął II miejsce w obrębie aż dwóch województw: małopolskiego i podkarpackiego. Celem konkursu było popularyzowanie wśród uczniów wiedzy o naszym dziedzictwie naturalnym, konieczności i możliwościach jego ochrony. Konkurs miał wspomagać ucznia w budowaniu jego tożsamości, a więc emocjonalnym związku z otaczającą go przyrodą, którą może obserwować na terenie swojego miasta i regionu.

„ Bardzo mnie cieszy sukces Konrada! Działał aktywnie w Kole Geografów przez 3 lata nauki w liceum: wyprawy w góry, wycieczki rowerowe. Wraz z kolegami pomagał mi organizować konkursy geograficzne dla uczniów gimnazjalnych. Brał udział w wielu różnych konkursach geograficznych osiągając wysokie lokaty aż w końcu przyszedł tytuł laureata!
Wiem jak trudno konkurować dziś wobec atrakcji świata wirtualnego, w swej pracy staram się jednak zachęcać i motywować uczniów do rozwijania swych zdolności, pasji, kreatywnego spędzania wolnego czasu. Ich sukcesy przekładają się na moje osobiste zadowolenie i jeszcze większe zaangażowanie w proces kształcenia młodzieży..” – I. Mermer


Konrad oprócz dyplomu otrzymał cenną nagrodę rzeczową, którą była smart camera Samsung.

Gratulacje!

 

http://geoportal.pgi.gov.pl/muzeum/konkurs/regiony/krakow

 

Galeria:

 • 2013-05-23 10.48.26-1
 • 2013-05-23 10.48.55
 • 2013-05-23 10.49.53
 • 2013-05-23 12.14.25-1
 • 2013-05-23 12.15.55
 • 2013-05-23 12.46.38-2
 • 2013-05-23 12.48.07
 • 2013-05-23 12.56.32
 • 2013-05-23 13.17.27-2
 • 2013-05-23 13.17.48
 • 2013-05-23 13.33.08
 • Scan0001